Udgivet af Christina Søndergaard, ons d. 10. okt 2018, kl. 08:00

I Dyrup Kirke er vi ved at samle penge ind til et nyt flygel

til kirken. Det gamle klaver der står i kirken har en mekanik og en klang, der
er ved "at synge på sidste vers", derfor arbejder vi nu på at få et ordentligt
instrument i kirken. Det gør vi på flere fronter. Der har været samlet ind og
bagt kage fra børne og ungdomskorets side. Der har også været
indsamlingskoncerter med kor-musik, obokoncert, orgelkoncert mm. Pengene fra
disse arrangementer er gået og går ubeskåret til et nyt instrument til kirken.
Der har været en flot opbakning fra menigheden til dette, og vi er i skrivende
stund nået op på at have indsamlet knap 8000 kr fra menigheden alene. Dette indsamlingsarbejde
vil vi selvfølgelig fortsætte. Her ud over har kirken en flygelgruppe,
bestående af Jan Dyrhus, Bent Johannesen og kirkens organist Line Reinvang, som
søger fonde til det gode formål. Her er vi også godt på vej. Samtidig så yder
menighedsrådet også sin del, ved at søge penge igennem de officielle kanaler.
Vi er alle meget spændte på, hvornår det hele falder på plads, så vi kan få et
nyt instrument. Det er derfor med stor fortrøstning, at vi fortsætter vores
indsamlingsarbejde.

Du kan indbetale din donation på konto 53870246256 eller på mobilpay19525

Kategorier Nyheder