Dyrup kirkes historie

Søndag den 5. oktober 1986 blev Dyrup kirke indviet. Allerede fra 1963 havder der dog været planer fremme om at bygge en kirke i Dyrupområdet – disse planer var udarbejdet af det daværende Sanderum Sogneråd i Sanderum Kommune.

Der blev projekteret en grund til byggeriet, men først i 1972 kom der gang i planerne, og Odense byråd gav i 1973 tilladelse til kirkebyggeriet.

I 1976 blev den nuværende grund indkøbt af gartner Alfred Pedersen, Bellinge. Sanderum menighedsråd fik af Kirkeministeriet tilladelse til projektering i 1977, og med hjælp fra Kirkefondet blev der udskrevet en konkurrence om arkitektforslag til kirken. Det blev arkitektfirmaet Holger Jensen, som fik opgaven i 1982.

12. november 1984 tog man det første spadestik, og den 22. maj 1985 kunne grundstenen nedlægges. Ved denne lejlighed blev et blyrør med de vigtigste dokumenter om kirkebyggeriet indmuret i Dyrup kirkes mure – og ved ibrugtagningen den 5. oktober 1986 blev 3 sten fra moderkirken i Sanderum, som oprindeligt var hovedsogn for Dyrup kirkedistrikt, indmuret i kirkens tårnmur. Og i 1989 blev kirkedistriktet Dyrup udskil fra Sanderum som selvstændigt sogn.

 

Det store trækors

Over alteret hænger et stort trækors tegnet af Holger Jensen. Der er ingen egentlig figur på korset, alligevel fornemmer man i dybden at der jesus hænger der. 5 røde sten vidner om de steder naglerne fik igennem hænder og fødder og det sted han blev stukket i siden.

Døbefonten

Døbenfonten hviler på et muret kors. Dåbsfadet er af hamret messing og tegnet af kirkens arkitekt. UNder bunden står, at fadet er skænket af konfirmander fra Højmeskolen ved kirkens indvielse. Bag døbefonten kan man se bassinet i atriumgården. Det skal symbolisere Jordan floden, hvor Jesus blev døbt.