Siden 1.dec 2016 har Dyrup Kirke haft sit eget kor, som vi i daglig tale kalder for Højmessekoret.

Koret synger som udgangspunkt et lille korstykke, hver søndag efter prædiken. Til kirkens højtider synger de flere og større værker, dels for at forstærke helligdagenes udtryk, og for at fremhæve, at der er forskel på hverdag og højtid.

I påsken 2019 lavede de i samarbejde med skuespiller Klaus Søndergaard en musisk fortælling om Jesu lidelser.

Koret ledes af vores organist Pavel Refsgaard Jensen.

Koret består af 4 sangere: sopran (lys damestemme), alt (dyb damestemme), tenor (lys herrestemme), bas (dyb herrestemme). Dermed kan koret synge 4-stemmigt.

Korets alt-sanger er Agnethe Tofte-Hansen. Agnethe er lige startet i sin stilling 1. maj.2018.  Agnethe går til dagligt på gymnasiet på Odense Katedralskole. De har en linje for særligt talentfulde musikelever, som har brug for at have tid til at udvikle deres musikalske talent. Det betyder, at man kan få lov til at tage sin studentereksamen på 4 år, ved at gå på skolens MGK-linje. Her er Agnethes hovedfag violin.

I stillingen som korets tenor Lukas Hainer Kjær. 

I stillingen som korets bas Anton Bentzen.