Siden 1.dec 2016 har Dyrup Kirke haft sit eget kor, som vi i daglig tale kalder for Højmessekoret.

Koret synger som udgangspunkt et lille korstykke, hver søndag efter prædiken. Til kirkens højtider synger de flere og større værker, dels for at forstærke helligdagenes udtryk, og for at fremhæve at der er forskel på hverdag og højtid. I påsken 2019 lavede de i samarbejde med skuespiller Klaus Søndergaard en musisk fortælling om Jesu lidelser. De afholder koncerter i løbet af kirkeåret, hvor de synger større værker. Koret ledes af vores organist Pavel Refsgaard Jensen.

Koret består af 4 sangere: sopran (lys damestemme), alt (dyb damestemme), tenor (lys herrestemme), bas (dyb herrestemme). Dermed kan koret synge 4-stemmigt.

Pt. søger vi nye sangere til vores højmessekor. Er du en ambitiøs sangfulg, så se her

Tenor, annonce.pdfsopran, annonce.pdf

Korets alt-sanger er Agnethe Tofte-Hansen. Agnethe er lige startet i sin stilling 1.maj.2018.  Agnethe går til dagligt på gymnasiet på Odense Katedralskole. De har en linje for særligt talentfulde musikelever, som har brug for at have tid til at udvikle deres musikalske talent. Det betyder, at man kan få lov til at tage sin studentereksamen på 4 år, ved at gå på skolens MGK-linje. Her er Agnethes hovedfag violin.

I stillingen som korets tenor Lukas Hainer Kjær.