Siden 1.dec 2016 har Dyrup Kirke haft sit eget kor, som vi i daglig tale kalder for Højmessekoret.

Koret synger som udgangspunkt et lille korstykke, hver søndag efter prædiken. Til kirkens højtider synger de flere og større værker, dels for at forstærke helligdagenes udtryk, og for at fremhæve, at der er forskel på hverdag og højtid.

Koret ledes af vores organist Pavel Refsgaard Jensen.

Koret består af 4 sangere: sopran (lys damestemme), alt (dyb damestemme), tenor (lys herrestemme), bas (dyb herrestemme). Dermed kan koret synge 4-stemmigt.

Korets alt-sanger er Christina 

I stillingen som korets sopran Emma Lundemand

I stillingen som korets bas Anton Bentzen.

I stillingen som korets tenor Lukas Hainer Kjær.