Sangaftener og koncerter

Vores kirkerum er et dejligt rum for musikudøvelse. Musikere og sangere af meget forskellig slags elsker at optræde her pga. akustikken og de smukke rammer. Vi afholder 4-5 koncerter årligt. Desuden arrangerer vi fire sangaftener om året, hvor alle kan møde op og synge med af karsken bælg. Der er som hovedregel gratis adgang for alle til musikalske arrangementer i kirken. Vi har stadig den første sangaften med Pavel Refsgaard Jensen ved klaveret tilgode, da den første er aflyst på grund af faren for Coronavirus smitten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omtale af kommende musikarrangementer, se de løbende aktiviteter.