Sangaftener og koncerter

Vores kirkerum er et dejligt rum for musikudøvelse. Musikere og sangere af meget forskellig slags elsker at optræde her pga. akustikken og de smukke rammer. Vi afholder 4-5 koncerter årligt. Desuden arrangerer vi fire sangaftener om året, hvor alle kan møde op og synge med af karsken bælg. Der er som hovedregel gratis adgang for alle til musikalske arrangementer i kirken. Den næste sangaften med Pavel Refsgaard Jensen ved klaveret er tirsdag den 24. marts kl. 19.00. Her er forårets sange temaet for aftenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omtale af kommende musikarrangementer, se de løbende aktiviteter