Dyrup kirke har gennem året aktiviteter for både børn, unge og ældre. Vi starter året med Nytårs jazz, hvor alle der har lyst samles til en festlig gudstjeneste med efterfølgende frokost. Under spisningen spilles der god gammeldags new orleansjazz live.

Foråret byder også på fastelavn for både store og små. Her bliver der der slået katten af tønden og spist fastelavnsboller.

I forsommeren afholdes en sogneudflugt, der planlægges af kirkens aktivitetsudvalg.

Omkring midsommer afholder vi Skt. Hans aften. Vi starter i kirken med sang og båltale og tænder derefter bålet på plænen bag kirken.

Efteråret byder bl.a. på kirkens fødselsdag, der fejres hvert år i oktober med flag, balloner og lagkager efter søndagens højmesse.

Når vi nærmer os jul afholdes der en lang række af arrangementer. Vi vil dog gerne fremhæve vores familie gudstjeneste "vi tager hul på julen. Her optræder Dyrup kirkes børne- og ungdomskor med luciaoptog og FDF sælger juletræer, julelopper, æbleskriver mm. De står desuden også for en del "julerier" i kirkens lokaler.