Fredagsåbent

 

 

Ufortalte historier fra besætelsestiden

Fredag den 1. maj kl. 14-16

Foredraget handler om nogle af de skæb­ne historier, som aldrig har nået at blive nedfældet i historiebøgerne. Det er for­­tællinger om svig, trofasthed, afsavn, mod og ranke holdninger.

Én af fortællingerne er om ”Slaget i Sdr. Felding” den 10. feb. 1942. Et ”berømt” slag, som fortæller noget om besættelsestidens modsætninger.

Men også en fortælling om den helt ”almindelige” danskers modstand og om sammenhold og gymnastik!

En hændelse, som afstedkom en kæmpe retssag i Herning.

I foredraget kommer jeg også ind på Wener Bests dom i 1951 og  - hvorfor vi bliver ved med at interessere os for besættelsesårene.