Den anden onsdag i hver måned holdes der gudstjeneste på Dyruphus kl. 10.30.

Det er en gudstjeneste tilrettelagt efter beboernes behov og ønsker.

2 gange årligt inviteres Dyruphus beboere til kaffe og gudstjeneste i kirken.