Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Fødsel og dåb

Fødsel

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse.

Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for fødselsanmeldelsen senest 14 dage efter fødslen.

Anmeldelse skal ske digitalt . Log ind på:  www.borger.dk  Se under :Familie og Børn.

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal  "omsorgs- og ansvarserklæring" anmeldes digitalt inden 14 dage. Sker det senere end 14 dage efter fødslen, skal anmeldelse ske til statsamtet.

Man er altid velkommen til at kontakte kirkekontoret 66173031/dyrup.sogn@km.dk, hvis man har spørgsmål.

Dåb

Barnedåben markerer en festdag både for barnet, familien og hele menigheden, som får et nyt medlem. Ved dåben bliver vi velsignet og får løftet om, at Gud altid vil følge os.

Ønsker I jeres barn døbt, skal I kontakte kirkekontoret, 66173031, eller præsten 51510701, og aftale en dato for dåben.

Dåb foregår almindeligvis ved gudstjenesten søndag fomiddag, men Dyrup Kirke tilbyder også enkelte dåbslørdage i løbet af året.

Barnet skal navngives inden seks måneder.

HVis jeres barn døbes inden 6 måneder skal I ikke foretage Jer noget.

Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde og sende blanketten digitalt. Log ind på www.borger.dk . Gå ind under: Navngivning og følg vejledningen.

 

 

 

Kontakt kirkekontoret for Dyrup/Sanderum

Kordegn Jane Bach Crewe
Sanderumvej 129
5250 Odense SV
Tlf: 66 17 30 31
Mail: dyrup.sogn@km.dk
eller direkte til kordegnen: jabc@km.dk

Send sikker post: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9142
Åbningstider: man. - fre. fra 09.30 - 13.00.
Den første torsdag i måneden tillige 15.30 - 18.00