Fødsel

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse.

Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for fødselsanmeldelsen senest 14 dage efter fødslen.

Anmeldelse skal ske digitalt . Log ind på:  www.borger.dk se under :Familie og Børn.

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal  "omsorgs- og ansvarserklæring." anmeldes digitagt. Efter denne frist skal faderskabet anmeldes til statsamtet.

Man er altid velkommen til at kontakte kirkekontoret, hvis man har spørgsmål.

Dåb

Barnedåben markerer en festdag både for barnet, familien og hele menigheden, som får et nyt medlem. Ved dåben bliver vi velsignet og får løftet om, at Gud altid vil følge os.

Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til kirkekontoret eller præsten.

Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde og sende blanketten digitalt. Log ind på www.borger.dk . Gå ind under: Navngivning og følg vejledningen. Man er altid velkommen til at kontakte kirkekontoret eller præsten i sognet, hvis man har spørgsmål eller gerne vil aftale et dåbstidspunkt.