Menighedsrådet

Ved valgforsamlingen den 15. septeber 2020 blev følgende valgt

1. Pernille Damkjær Sanders

2. Poul Verner Jensen

3. Gitte Bryld Pedersen

4. Steen Ostermann Larsen

5. Miré Westersø

6. Frauke Bache Søholm

7. Mette Pedersen

8. Jenny Rohard

 

Suppleanter:

1. Danielle Toppel

2. Ole Bork Nielsen

3. Lisbeth Lykkegaard Olsen

Præsterne Lise Juhl Nielsen og John Ramskov er fødte medlemmer.

Indleveres der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, en kandidatliste, udløses et afstemningsvalg. Kandidatlisten skal være underskrevet af 8 stillere svarende til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet.

En kandidatliste indleveres på godkendt blanket til formanden for menighedsrådet Poul Verner Jensen, H.P. Simonsens Allé 13, 5250 Odense SV.

 

Nedestående liste over rådsmedlemmer fortsætter til den 24. nov. 2020, hvor der er konstituerende møde kl. 19.00

 

 

Valgte  Menighedsrådsmedlemmer er;               

Menighedsrådsformand
Poul Verner Jensen
Tlf. 21 73 45 21
mettepoul@jensen.mail.dk

Næstformand

Danielle Daniel Toppel

toppeldd@gmail.com

Valgt kasserer:

Pernille Damkjær Sanders

sanders@dsa-net.dk

Kontaktperson:

Gitte Bryld Pedersen

gittebryld@gmail.com

Kirkeværge.

Jan Djurhuus

jandjurhuus@yahoo.dk

Menige medlemmer;

Ole Bork Nielsen

olebnielsen228@gmail.dk

Jenny Rohard

jennyrohard@mail.dk

Rikke Lippke

rikkeline.lippke@gmail.com

Stedfortræder

Lars Kristian Konradsen

lislars@privat.dk

Kirkeudvalg / forretningsudvalg: Poul Verner Jensen, Ole Bork Nielsen, Pernille Sanders og Lise Juhl Nielsen

Aktivitetsudvalg  Pernille Sanders, Danielle Toppel, Jenny Rohard, Gitte Bryld Pedersen, Rikke Lippke, Pavel Refsgaard Jensen.

Præstegårdsudvalg .Poul Verner Jensen,  Ole Bork Nielsen, Jenny Rohard.

Valgbestyrelse:  Danielle Toppel, Pernille Sanders.