Menighedsrådet pr. 1. søndag i advent 2016.

Præsterne Lise Juhl Nielsen og John Ramskov er fødte medlemmer.

Valgte  Menighedsrådsmedlemmer.               

Menighedsrådsformand
Poul Verner Jensen
Tlf. 21 73 45 21
mettepoul@jensen.mail.dk

Næstformand

Danielle Daniel Toppel

toppeldd@gmail.com

Valgt kasserer:

Pernille Damkjær Sanders

sanders@dsa-net.dk

Kontaktperson:

Joan Krohn Frandsen

frandsen@dsa-net.dk

Menighedsrådsmedlem

 

Jenny Rohard

jennyrohard@mail.dk

Kirkeværge.

Ole Bork Nielsen

olebnielsen@gmail.dk

Menighedsrådsmedlem

Gitte Bryld Pedersen

gittebryld@gmail.com

Menighedsrådsmedlem

Rikke Lippke

rikkeline.lippke@gmail.com

Stedfortræder

Lars Kristian Konradsen

lislars@privat.dk

Stedfortræder

Jan Djurhuus

jandjurhuus@yahoo.dk

Kirkeudvalg / forretningsudvalg: Poul Verner Jensen, Ole Bork Nielsen, Pernille Sanders og Lise Juhl Nielsen

Aktivitetsudvalg  Pernille Sanders, Danielle Toppel, Jenny Rohard, Lise Juhl Nielsen, Gitte Bryld Pedersen, Rikke Lippke, Mads Sørensen.

Præstegårdsudvalg .Poul Verner Jensen,  Ole Bork Nielsen, Jenny Rohard.

Valgbestyrelse:  Danielle Toppel, Pernille Sanders.