Menighedsrådet

Menighedsrådet pr. 1. søndag i advent 2016.

Præsterne Lise Juhl Nielsen og John Ramskov er fødte medlemmer.

Valgte  Menighedsrådsmedlemmer er;               

Menighedsrådsformand
Poul Verner Jensen
Tlf. 21 73 45 21
mettepoul@jensen.mail.dk

Næstformand

Danielle Daniel Toppel

toppeldd@gmail.com

Valgt kasserer:

Pernille Damkjær Sanders

sanders@dsa-net.dk

Kontaktperson:

Gitte Bryld Pedersen

gittebryld@gmail.com

Kirkeværge.

Jan Djurhuus

jandjurhuus@yahoo.dk

Menige medlemmer;

Ole Bork Nielsen

olebnielsen@gmail.dk

Jenny Rohard

jennyrohard@mail.dk

Rikke Lippke

rikkeline.lippke@gmail.com

Stedfortræder

Lars Kristian Konradsen

lislars@privat.dk

Kirkeudvalg / forretningsudvalg: Poul Verner Jensen, Ole Bork Nielsen, Pernille Sanders og Lise Juhl Nielsen

Aktivitetsudvalg  Pernille Sanders, Danielle Toppel, Jenny Rohard, Gitte Bryld Pedersen, Rikke Lippke, Pavel Refsgaard Jensen.

Præstegårdsudvalg .Poul Verner Jensen,  Ole Bork Nielsen, Jenny Rohard.

Valgbestyrelse:  Danielle Toppel, Pernille Sanders.