I kælderen under Dyrup Kirke holder FDF Odense2 Dyrup kredsen til.

Det er Fyns største FDF kreds med stor tilslutning og mange aktiviteter. Der er et tæt samarbejde mellem FDF og kirken.

Læs mere på http://fdf.dk/dyrup