02 FEB

Kyndelmissegudstjeneste ved Lise Juhl Nielsen

Dato: 
Søndag d. 2. februar 2020, Kl. 16:00 til kl. 17:00

centerrum, Tranehøjen 1, 5250 Odense, Danmark

05 FEB

Babysalmesang

Dato: 
Onsdag d. 5. februar 2020, Kl. 10:00 til kl. 10:30

centerrum, Tranehøjen 1, 5250 Odense, Danmark

06 FEB

Læsekreds

Dato: 
Torsdag d. 6. februar 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:00

Menighedsrådslokale, Tranehøjen 1, 5250 Odense, Danmark